مهام الکترونیک سما صنعت شرکت دانش بنیان پیشرو در طراحی و تولید سیستم های هوشمند , همسو با آخرین فناوری روز دنیا قابل استفاده در شرکت های توزیع نیروی برق
قابل استفاده در مجتمع ها و باغات
قرائت کنتورهای نصب شده در آپارتمانهای چند واحدی و ...
سامانه هوشمند قرائت/قطع و وصل کنتور
Counter Reader Modem GPRS
1بب مهام الکترونیک سما صنعت شرکت دانش بنیان

    خانهفروشگاه